Mission/Vision/Værdier

Vi får mennesker til at shine både individuelt og i teams

Som samarbejdspartner vil man opleve et stort drive. Sammen udforsker vi potentiale, muligheder og High Performance Respons - i øjenhøjde.

Dirigenten Benjamin Zander leder ud fra begrebet ’Shining Eyes’, som symbol på mennesker og teams, der præsterer ekstraordinært godt og tilstræber at få det bedste ud af livet.

Vi hjælper vores samarbejdspartnere til at opnå Shining Eyes; passion, stærk personlig ledelse og smittende energi, som alt sammen medfører higher performance. Vores holistiske tilgang kombineret med kommercielle erfaringer og stærke professionelle faglighed betyder, at vores samarbejdspartnere opnår:

  • Teams, der præsterer ekstraordinært godt sammen
  • Individer med stærk personlig pejling og lederskab
  • En øget individuel og teammæssig robusthed
  • En organisation der ser værdien i at måle på både Team Feeling og Team Perforamnce
  • Et Proaktivt Mindset
  • Et perspektiverende og nysgerrigt livssyn

Et essentielt spørgsmål, som vi stiller både os selv og vores samarbejdspartnere er:

”Who am I being?”

  • Skaber jeg Shining Eyes hos mig selv?
  • Skaber jeg Shining Eyes hos mennesker i mine omgivelser?
  • Hvad giver mig – og andre – Shining Eyes?

I vores optik kan man leve livet på to måder: Enten kan man lade sig ’drive med’ og passivt tage imod det, som livet bringer, eller man kan aktivt beslutte sig for at deltage i livet og tilstræbe at få det bedste ud af det. Livet består af en masse NU’er, og hver eneste dag har vi mulighed for at vælge hvilke NU’er, vi vil være en del af – og hvilken tilgang vi vil have til dem.

”Life unfolds in the stories we tell”
- Benjamin Zander

MISSION
Vores mission er at skabe Shining Eyes hos mennesker og organisationer, så individer og Teams præsterer ekstraordinært godt – både professionelt og personligt.

VISION
Shining Eyes skal være den foretrukne partner, når organisationer ønsker at udvikle Team Performance, Team Feeling og styrke den Personlige udvikling.

VÆRDIER
PASSION

Passion er dét, der driver værket. Vi er dybt passionerede i dét vi laver og ønsker at brænde igennem med Shining Eyes. Vores passion smitter af på de mennesker og organisationer, vi er i berøring med – og vi elsker at arbejde sammen med mennesker, der også er drevet af passion.

KVALITET
Vi sætter overlæggeren højt og vil levere kvalitet i de NU’er, vi er en del af. Kvalitet er noget af dét, der giver os Shining Eyes. Kvalitet er en signatur for os, og vi er professionelle i alt, hvad vi beskæftiger os med.

ÅBENHED
Vi er åbne og ærlige i vores tilgang til både hinanden og vores samarbejdspartnere – vi går til tingene med ’open heart’. Åbenhed er med til at sikre en god og konstruktiv dialog og bidrager til et miljø, hvor vi udforsker forskellige perspektiver og med tillid og ordentlighed spiller hinanden gode.

GLÆDE
Glæde er livets krydderi. I vores hverdag bringer glæde gejst og humør med sig - og forbinder mennesker på bedste vis. Vi er meget beviste om, at de NU’er, vi vælger, også skal bringe glæde med sig. Et bærende element i at frembringe en stærk Team Feeling er glæde og samhørighed.