Gennem et to-dages forløb stiller vi skarpt på, hvad meningen er med jeres virksomhed, hvilken rolle I skal spille i samfundet, og hvordan I kan lykkes med det – så det er både menneskeligt og økonomisk bæredygtigt.

Det handler om ikke om adds, men om acts - derfor er rækkefølgen klar:

Do the stuff. Then tell people.

FREMTIDEN ER FORMÅLSSTYRET

Første step i forløbet handler om at forstå, hvorfor I som virksomhed er sat i verden, og hvordan I sætter et positivt aftryk på den, altså verdenen. Og så handler det i høj grad om at skabe endnu bedre resultater.

Jeres PURPOSE er grundlaget for alt, hvad virksomeden foretager sig.
Det er vigtigt i en tid, hvor kunder og medarbejdere stiller krav til virksomheden og er selektive i, hvem de vil associere sig med.

DRIVE EFTER RESULTATER

Mening er en af de stærkeste drivkræfter i mennesker. Og et PURPOSE, der giver en høj grad af mening, skaber:

  • En højere grad af engagement og motivation
  • En øget fornemmelse og fælles forståelse for retning
  • En forbedret beslutningskraft for de enkelte medarbejdere, fordi retningen er klar
  • En bedre håndtering af forandringer, fordi det er muligt at se mening og sammenhæng i helheden
  • Bedre resultater og en højere grad af trivsel

BEVIS JERES PURPOSE- GØR DET AUTENTISK

Jeres PURPOSE skal være ægte – og dybt forankret i hverdagen. I skal kunne mærke det i hjertet af jeres kerneforretning, I skal tro på det, og så skal I ikke mindst kunne bakke det hele op med handlinger, der beviser, at I er det, I siger, I er – og gør det, I siger, I gør.

Verden er gennemsigtig, så back up your promise with proof. Det gør jer autentiske og tiltrækkende. Og så skaber det ikke mindst resultater, der kan ses på bundlinjen.

DREAM BIG &AIM HIGH

I jeres PURPOSE findes den største muskel til at udrette utrolige ting, yde en ekstra indsats og proaktivt drive forandringer på vejen mod jeres VISION.

I Shining Eyes er vi ikke bange for at sigte højt, og det animerer vi også vores kunder til.
Step nr. to er derfor at turde drømme stort og sætte barren højt for den ønskede forretningsmæssige fremtid – og formulere det i en engagerende og særdels attraktiv VISION.

VEJEN DERHEN

MISSIONEN – altså hvordan I vil leve jeres PURPOSE og arbejde mod VISIONEN, er step nr. tre i vores proces. MISSIONEN er jeres motiverende rettesnor for, hvordan I gør dét, I gør, på det strategiske, taktiske og lavpraktiske niveau.

Men det slutter ikke her, for på Navigator Academy bliver I individuelt og i fællesskab klædt på til at navigere i fremtiden og autentisk leve jeres PURPOSE, VISION og MISSION – med en række stærke og handlingsorienterede ledelsesprincipper i hånden.