Shining Culture

Shining Culture

Hos Shining Eyes definerer vi kultur som ”måden, vi gør på”, og dét er afgørende for de resultater, der skabes i organisationen.

Det handler om tanker, følelser og handlinger, og vores filosofi er, at lykkes vi sammen som mennesker, så lykkes vi også med virksomhedens strategier og målsætninger.

Trivsel og performance går hånd i hånd! Hver gang en organisation øger medarbejdertrivslen med 1%, øges virksomhedens performance med 2%, og det kan ses på bundlinjen. Shining Eyes’ spidskompetence at skabe en mærkbar og sammenhængende drivkaft i virksomhedskulturen, hvor alle medarbejdere tager ejerskab og går ressourcefuldt til missionen, værdierne, målsætningerne og hinanden. Vores metoder er højeffektive og bygger på enkle redskaber og indsigter i øjenhøjde, der fører til en handlekraftig forståelse for, hvordan teamet og individerne yder maksimalt og konstant udvikler sig.

Forløbets overordnede temaer er:
Proaktiv tænkning

  • Team Tankegangen
  • Involvering og Mening

Vores Shining Culture forløb bringer blandt andet værdi til:

  • Organisationer der vil ”booste” kulturen
  • Virksomheden der vil involvere medarbejderne i at definere virksomhedes værdier – og bringe dem til live
  • Virksomheder der vil have defineret og skabt fælles forståelse for værdierne
  • Teams eller organisationer der har behov for at få bragt Team aftaler frem i lyset
  • Virksomhedsejeren eller lederen, der forstår vigtigheden i, at investere i sine medarbejdere

Hvem er Shining Culture-forløb for?

Shining Culture er for virksomheder og organisationer, der betragter medarbejderne som sin vigtigste ressource, og som ser værdien i at udforske og udvikle teamets fulde potentiale.

Forløbet henvender sig til virksomheder, der ønsker et fælles sprog og konkrete værktøjer til implementering af de strategier, værdier og teamaftaler, der skal karakterisere ”måden, vi gør på” og skabe exceptionelle resultater på alle organisationsniveauer.

Kort sagt er Shining Culture for organisationer, der ikke er bange for at sætte ambitiøse mål, lade sig udfordre, øge bevidstheden om hvad der skaber fremdrift - og med glæde, energi og passion løfte virksomhedskulturen fra excellent til outstanding.

Hvad er virksomhedens udbytte?
Som navnet lyder, giver Shining Culture medarbejdere med lys i øjnene, en højere grad af indbyrdes tillid og dyb commitment.

På basis af dét der allerede fungerer, kickstartes transformationen af virksomhedskulturen hen imod endnu bedre trivsel og stærkere præstationer med høj-motiverede medarbejdere, der proaktivt interagerer med virksomhedens mål og bevidst arbejder med både teamperformance og teamfeeling – til gavn for både de enkelte medarbejdere og bundlinjen. Nøgleordene er tydelighed, involvering og mening, og gennem disse sikres et fælles sprog, en handlingsorienteret gameplan og solide redskaber til træning og udvikling af High Performance på tværs af organisationen.

Hvordan forløber et Shining Culture-forløb?
Et Shining Culture-forløb målrettes virksomhedens behov og ønsker og strækker sig typisk over 4-6 måneder. Forud for startskuddet afstemmes mål og forventninger med ledelsen. Vi sikre en tydelig retning, når alle organisationsmedlemmer på et heldagsevent involveres i at skabe et klart billede af, hvilke styrker kulturen allerede hviler på – og hvilke områder, der skal udvikles for at gøre holdet endnu stærkere og sikre, at alle afdelinger performer sammen som en helhed.

Succesfuld kulturimplementering kræver mere end ord – det kræver handling! Derfor munder det fælles arbejde ud i en handlingsrettet Gameplan, som en Kulturbærergruppe bestående af centrale personer i organisationen giver liv og vægt i hverdagen, så ejerskabsfølelsen er til at mærke og ses på resultaterne.