Shining Navigator Academy hjælper organisationer med at udvikle ekstraordinært dygtige, robuste og passionerede 'next in line'-medarbejdere, der er i stand til at oversætte fremtidens megatrends til handling og fremdrift.

Shining Navigator Academy hjælper organisationer med at udvikle ekstraordinært dygtige, robuste og passionerede 'next in line'-medarbejdere, der er i stand til at oversætte fremtidens megatrends til handling og fremdrift.

Læs mere

Hvad erShining Navigator Academy?

Shining Navigator Academy er målrettet de virksomheder, der for alvor vil tiltrække, udvikle og fastholde talentet – dém, der er ‘next in line’, og som fremtidens organisationer skal stå solidt på skuldrene af.

Vi har specialiseret os i at oversætte megatrends til praksisnær handlekraft og proaktivt fremsyn – og det hele tager afsæt i principperne ‘People First’, ‘Udvikling Indefra’ og ‘Frisæt Potentiale’.

Tre moduler á to dage spækket med effektfulde oplevelser, input, øvelser og refleksioner sætter fart på udviklingen af det personlige lederskab og løfter det til næste niveau.

People First

Menneskers handlinger, samspil og mod til at turde gå nye veje, tage ansvar og løse problemstillinger definerer i høj grad potentialet i en moderne virksomhed. Mennesker er med andre ord det vigtigste, vi kan investere i.

Shining Navigators træner gennem hele akademi-forløbet indsigten i og forståelsen for menneskelige mekanismer og menneskeligt samspil. Undervejs udvikler de enkle go-to redskaber, som forfiner deres evner til at skabe positiv påvirkning og ekstraordinære resultater.

Udvikling Indefra

Hele rejsen starter indefra - med det personlige lederskab.
Et stærkt personligt lederskab kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man kender sig selv, og at man kan bruge den forståelse til at håndtere sig selv og de udfordringer, man møder - med ro, indsigt, styrke og vedholdenhed.

På akademiet udvikler Shining Navigators sig indefra. De bliver opmærksomme på deres personlige værdier, på deres styrker og på deres udviklingspotentiale - og så bliver de i stand til at sætte alle ressourcer og kvaliteter i spil, både hos sig selv og i deres omgivelser.

Frisæt potentiale

Gennem nysgerrig undersøgelse af eget potentiale, inspiration, refleksion og kontinulerlig træning - tæt koblet til hverdagens mange samspil - bliver Shining Navigators i stand til at sætte både sit eget og andres potentiale fri og skabe stærke resultater ud over det sædvanlige.

Vil du vide mere, så kontakt os i dag!

Ja tak, jeg vil gerne høre mere!

Tankerne bag

Vores faglige afsæt

For at opnå vores mål om at skabe ekstraordinært dygtige, robuste og passionerede fremtidige organisatoriske dynamoer, trækker vi på en stor pulje af viden, træning og praksiserfaring i neuroleadership, hjerneforskning, kognitiv psykologi, positiv psykologi, organisationsudvikling, fremtidsforskning og elitesport.

Shining Navigator Academys fundament bygger på fire centrale og indbyrdes forbundne spor:"Mapping & Personal Power", "Motivation & Communication", "Trusting Team" og "Direction - Make It Happen".
Tilsammen sikrer de enkle og effektive metoder til udvikling af en stærk personlig ledelse, powerfulde interpersonelle kompetencer og modstandsdygtighed overfor pres og stress. Og værktøjerne kan overføres direkte til dagligdagen.

Hvem er det for?

Shining Navigator Academy er målrettet 'next-in-lines' - dém, som er fremtidens nøglepersoner i den succesfulde organisation,
Dém, som er parate til at vælge mod over komfort - og sætte alle kvaliteter i spil for at skabe ekstraordinære resultater. Dém, der søger at få det bedste frem i sig selv og andre - og de organisationer, der bekender sig til mindsettet: 'People First - Better Results'.

Motivation &Communication
TrustingTeam
DirectionMake it happen

Mapping &Personal Power

Shining Navigator

Shining Navigator Academy udvikler kernekvaliteterne i det stærke personlige lederskab.

I løbet af de tre moduler opbygger Shining Navigators et enkelt, men effektivt værktøjssæt til at styrke mental robusthed, gennemslagskraft og beslutningsdygtighed.
Et værktøjsæt som løfter modet til at skabe fremtiden, både personligt og jobmæssigt.

Gennem forløbet opnår deltagerne en dyb indsigt i deres foretrukne tankemønstre, deres styrker og deres udviklingspotentialer. De lærer at udfordre sig selv – sætte sig selv i spil, tage ansvar for sin personlige ledelse og overvinde forhindringer.

Undervejs opbygger de en dybt forankret personlig integritet, som styrker deres evner til at handle med ro, indsigt og vedholdenhed.

Motivation &Communication

Shining Navigator

Hos Shining Navigator Academy er vi eksperter i biologien bag motivation – i dét, der sætter os i bevægelse og driver os fremad.
Dén indsigt – og ikke mindst evnen til at mobilisere en stærk indre drivkraft hos både sig selv og andre – bliver Shining Navigators også eksperter i.

På Academy-forløbet får deltagerne intensiv træning i powerful kommunikation.

Fokus er i særdeleshed på, hvordan man kan ændre begrænsende omgangsformer til en fremadrettet og inspirerende kommunikation, der skaber et motiverende flow i hverdagen.

Gennem alle tre moduler udbygger Shining Navigators redskaberne til både kommunikativt og motivationsmæssigt at være en bærende dynamo i organisationen. En dynamo, der skaber følgeskab, og som er stærkt indre drevet af at skabe resultater.

Trusting Team

Shining Navigator

Tillid blandt mennesker, der arbejder sammen, er afgørende for handlekraft og evnen til at levere på et ekstraordinært højt niveau.
Tillid er samtidig nøglen, der låser op for modet til at sætte sig selv i spil og tage et ekstra skridt fremad. Og ‘next-in-lines’ har i dén grad brug for mod. Mod til at undersøge nye perspektiver, mod til at eksperimentere, mod til at turde fejle, mod til at træffe valg.

I løbet af de tre moduler på Shining Navigator Academy kommer deltagerne til at opleve samarbejde på et helt nyt niveau af selvansvarlighed og power.

De vil samtidig opnå konkrete erfaringer med, hvordan de kan påvirke andre mennesker positivt og løfte den fælles trivsel og performance – også under pres.

DirectionMake It Happen

Shining Navigator

Værdier er vores ledestjerner, og når vi tager ejerskab over dem, styrker vi vores integritet og troværdighed. Værdibevidsthed hjælper os desuden til at træffe bedre valg og handle mere hensigtsmæssigt i vanskelige situationer.

Gennem værdiudforskning bliver Shining Navigorts i stand til at tage ansvar for deres personlige værdier. Dét er et vigtigt element i det personlige kompas, der fungerer som køreplan for at kunne handle effektivt og målrettet.

Shining Navigators vil samtidig identificere sine topstyrker og udvikle evnen til at sætte dem optimalt i spil, både i hverdagen og når der for alvor er tryk på kedlerne.

Når disse elementer kobles med hjernesmarte strategier for at overvinde hamsterhjulets og vanens magt, opnår de ikke blot en forståelse for, hvordan de bevæger sig mod succes – de bliver også i stand til at få det til at ske!