Som Shining Navigator går du på nysgerrig opdagelse i dit eget potentiale, dine personlige værdier og dine motivationsdrivere. Dén rejse starter indefra og fortsætter udad, så du styrker dine evner til at skabe ekstraordinære resultater og trivsel omkring dig.

Som Shining Navigator går du på nysgerrig opdagelse i dit eget potentiale, dine personlige værdier og dine motivationsdrivere. Dén rejse starter indefra og fortsætter udad, så du styrker dine evner til at skabe ekstraordinære resultater og trivsel omkring dig.

Læs mere

Hvad er Shining Navigator programmet?

Shining Navigator er et program for dig, der ønsker at tage dit lederskab til det næste niveau. Derfor kalder vi det ”Next Level Leadership”. Forløbet består af 3 moduler af hver 2 dage, typisk fordelt over 6-9 måneder. Vi laver både skræddersyede løsninger til virksomheder samt åbne forløb til enkeltpersoner.

People first

Din vigtigste opgave som leder er at få mennesker til at lykkes – og lykkes sammen.

Som Shining Navigator vil du træne værktøjer til at øge din bevidsthed om menneskelige mekanismer og menneskeligt samspil, og du vil forfine dine evner til at skabe positiv påvirkning og stærke resultater gennem dit autentiske lederskab.

Udvikling indefra

Som Shining Navigator udvikler du dine kompetencer indefra. Du bliver opmærksom på dine styrker og dit udviklingspotentiale, og du bliver i stand til at finde og sætte hidtil ukendte ressourcer i spil – både hos dig selv og i dine omgivelser.

Frigive potentiale

Gennem inspiration, refleksion og træning vil du koble dine nye indsigter og dit ny-opdagede potentiale i en mere autentisk ledelsesstil. Du bliver motiveret til at fungere med optimal trækkraft og balance både personligt og jobmæssigt

Vil du vide mere, så kontakt os i dag!

Ja tak, jeg vil gerne med!

Tankerne bag

Teori og inspiration

Shining Navigator tilbyder enkle og effektive redskaber baseret på videnskab indenfor hjerneforskning og udviklingspsykologi. Det kombinerer vi med praksiserfaring og indsigter fra fremtidsforskning, musik, eliteidræt og forsvarets specialstyrker.

Forløbets fundament bygger på virkningsfulde metoder til udvikling af personlig ledelse, ledelse af andre og modstandsdygtighed overfor pres og stress. Tilgangene er skabt af førende udviklingsinstitutioner som NeuroLeadership Institute, Harvard University og Massachusetts Institute of Technology, og værktøjerne kan overføres direkte til din dagligdag.

Hvem er det for?

Shining Navigator er for dig, der er leder eller specialist, og som har mod på at udfordre status quo og tage dit lederskab til næste niveau. Du vil udvikle dine menneskelige egenskaber og nedbryde mentale begrænsninger. Som Shining Navigator bliver du i stand til at udfolde endnu mere potentiale i både dig selv og i mennesker omkring dig.

Modul 2
Modul 3
Modul 1

”Who am I being” & ”The Navigator Compass”

Modul 1

Du opnår en forståelse for de automatiske mekanismer, som træder i kraft, når mennesker møder modstand, udfordringer og forandringer. Du lærer også, hvordan du kan overkomme forhindringerne og bringe nye, mere hensigtsmæssige handlemønstre i spil.

Et centralt værktøj er The Navigator Compass, der er med til at styrke dine evner til at opsætte og opnå ambitiøse målsætninger.

Gennem arbejdet med kompasset vil du udvikle dine muligheder for at skabe positive forandringer og styrke dine personlige indsigter.

På modulet vil du også blive inspireret til, hvordan vi med Trusting Teams kan navigere sammen og skabe en endnu højere grad af high performance.

Modul 2

”Alt kan trænes” & ”Trusting Teams”

Modul 2

Her vil du træne de værktøjer, du har lært på modul 1 i praksis og under pres. Den proaktive tænkning er i højsædet. Dét er indgangsvinklen til at arbejde med udvikling og forandring på både det personlige og det jobmæssige plan.

Du vil opleve værdien og vigtigheden af Trusting Teams. Du vil få mulighed for at bringe dine nye indsigter og forståelser til handling. På modul 2 vil du for alvor få adgang til at udfolde dit potentiale. Du vil opleve nye dimensioner af High Performance både individuelt og som team.

Modul 3

”Dit autentiske lederskab”

Modul 3

Vi binder tingene sammen fra modul 1 og modul 2 på vejen til at finde ud af, hvordan du bedst sætter dit autentiske lederskab i spil.

Du vil uddybe dine indsigter i de indre processer, der er kan være begrænsende for udvikling og performance – og du vil arbejde med redskaber, der kan eliminere dem.

Modulet afsluttes med, at du udarbejder en konkret og proaktiv handlingsplan for din videre rejse mod at navigere endnu stærkere i fremtiden.