Verden er i bevægelse og selvom forandringer og komplekse udfordringer ikke er noget nyt, er frekvensen og omfanget af dem stigende. Vejen frem kan være lidt tåget.
Derfor er det essentielt, at virksomhederne kan deres strategiske håndværk. At ledelsen i høj grad er i stand til at arbejde bevidst på det strategiske plan - og formår at skabe klarhed og fælles retning, så alle ved, hvor "nord" er.

NORD er et intensivt og højaktuelt program i strategisk lederskab, hvor deltagerne opbygger et enkelt og effektivt værktøjssæt til at skabe en klar, handlingsorienteret og fremtidsrelevant strategi, der virker i en kompleks og usikker verden. - Og til at lykkes med god ledelse, så mennesker rent faktisk har lyst til at skabe resultater for og med virksomheden.

NORD består af 3 inspirerende og motiverende moduler á 3 x 2 dage plus en opfølgende workshop ca. 3 måneder efter det sidste modul.

MODUL 1
FREMTIDENS BUNDLINJE & MINDSET

På første modul er klarhed nøgleordet – og afsættet tages med et skarpt blik på, hvilke nye teknologier, trends, markeds- og ledelsesmæssige bevægelser, virksomhederne skal forholde sig strategisk til og kunne navigere smidigt i.

Den strategiske ramme tydeliggøres, og fokus stilles ind på at forstå kunderne – deres behov og deres problemer. Det er nemlig heri, den kommercielle strategi skal tage sit afsæt, og det er her værdiskabelsen, loyale kunder og nye vækstmuligheder ligger.

En stærk kommerciel strategi skaber klarhed over virksomhedens unikke position i markedet og sætter en tydelig retning for ledelsens og medarbejdernes konkrete kompetencer og handlinger i hverdagen.

Deltagerne lærer metodikken til at arbejde med en kommerciel strategi, der er enkel at udleve på et lavpraktisk plan, og som løfter virksomhedens kommercielle potentiale til nye højder. Ganske enkelt fordi alle, der arbejder i virksomheden, ved, hvad der er essentielt, og hvad de skal være dygtige til.

På lige fod med det kommercielt fokus, er det afgørende, at man arbejder bevidst med innovation for at sikre, at virksomheden forbliver relevant og attraktiv, også om 5-10 år.

På NORD-programmet får deltagerne indsigt i og praktisk erfaring med, hvordan man med et enkelt innovationsværktøj kan afprøve om et vækstinitiativ kan skabe værdi og blive profitabelt – inden der for alvor investeres tid og ressourcer i indsatsen.

MODUL 2
PURPOSE & VÆRDIER

Medarbejdere, der stiller krav til meningsfuldt arbejde og kritiske forbrugere, der er villige til at betale mere for produkter og services fra virksomheder med et klart og meningsfuldt formål, er blot nogle af hoveddrivernes bag virksomheders stigende behov for at sætte ord på sin identiet og sin eksistensberettigelse.
Mange ledere har dog svært ved at identificere dét virksomhedsmæssige formål, der kan mærkes af medarbejdere og opleves af kunder og leverandører, mens andre undervurderer effekten af et stærkt purpose, der er integreret i hverdagen.

Målet med et godt og levende purpose er at inspirere, motivere og engagere alle virksomhedens interessenter – både internt og eksternt. Et purpose sætter en tydelig retning og minimerer risikoen for at både ledere og medarbejdere bliver hjemmeblinde – og sender ’skuden’ på slingrekurs. Samtidig skaber det et solidt fundament for at kommunikere skarpere end nogensinde ift. rekruttering, onboarding, fastholdelse og træning af dygtige medarbejdere – og ift. virksomhedens kommercielle aktiviteter. Enkelt sagt gør et ægte purpose det lettere at navigere smidigt og skabe ekstraordinære resultater i en kompleks og omskiftelig verden.

Gennem praksisarbejde bliver deltagerne på NORD klædt på til at kunne identificere virksomhedens purpose, der giver forbedret beslutningskraft, bedre resultater og en højere grad af trivsel. Undervejs skaber deltagerne klarhed over, hvordan virksomheden kan lykkes med at aktivere det – til fordel for både interessenterne, omgivelserne og bundlinjen.

Et andet væsentligt element af det strategiske fundament er spørgsmålet: ”Hvordan skal adfærden i virksomheden være?”
Populært sagt bliver man hyret for sine kompetencer og fyret for sin adfærd. Derfor vil et sæt klart definerede værdier give medarbejderne en tydelig pejling på, hvad virksomheden står for – og hvilken adfærd og indstilling, man forventes at dukke op med.

Deltagerne bliver på modulet præsenteret for et overskueligt og anvendeligt værktøj til at identificere virksomhedens kerneværdier og betydningen af dem i dagligdags praksis.
På sammen måde får de indsigt i, hvordan man – med værdierne som rettesnor – kan sætte en endnu skarpere ramme omkring hverdagshandlinger (måden vi gør på), rekruttering og medarbejderudvikling.

MODUL 3
FÅ DET TIL AT SKE

Hvordan undgår man de typiske faldgrupper og øger sandsynligheden for at opnå succes med strategien?

Under overskriften ”Få det til at ske” får deltagerne indblik i de typiske snublesten i oversættelsen fra ord til handling, og en essentiel indsigt i hvilke løftestænger, der er afgørende for at lykkes med strategien i praksis. Det handler om at blive i stand til at gøre noget

Med udgangspunkt i menneskets automatiske og driftsbaserede vanesystem, opbygger vi på modul 3 en praktisk anvendelig ’magiterning’ af tilgange og værktøjer, der trækker på både adfærdsdesign, nudging og praktisk forandringsledelse.

En ’magiterning’, der sætter deltagerne i stand til at involvere de rigtige interessenter, udarbejde en konkret og handlingsorienteret action plan for implementering og i sidste ende aktivere strategien i hverdagen – med succes!

Derudover opnår NORD-deltagerne et indgående kendskab til biologien bag motivation, så de for alvor forstår at tænde gisten i mennesker, skabe følgeskab og løfte resultaterne til nye højder.

PRAKTIK & DATOER

NORD-programmet er et modulopbygget forløb med tre moduler á to dage.
Modulerne er med overnatning på konferencestedet.

Derudover følger en dagsworkshop ca. tre måneder efter sidste modul.

Alle lokationer oplyses forud for modulstart.

Datoer for det næste NORD-forløb opdateres…

NB. Vi laver meget gerne lukkede forløb for din virksomhed – kontakt os, så skræddersyr vi et program målrettet jer!