Det har aldrig været mere afgørende, at ledere arbejder bevidst på det strategiske plan.

At de dygtigt formår at navigere i en kaotisk og kompleks verden. At de sætter værdiskabelse i højsædet - og at de sikrer, at virksomheden er en attraktiv arbejdsplads med en klar fælles retning, hvor alle ved, hvor "nord" er.

 

Men hvilket værktøjssæt er enkelt og effektivt nok til dét?

Hvordan omsætter man strategi til lavpraktiske handlinger, der virker i hverdagen?

Og hvad skal der til for lykkes med god ledelse, så mennesker rent faktisk har lyst til at skabe resultater for og med virksomheden.

NORD - strategisk ledelse med Shining Eyes - tager afsæt i de transformationer og udfordringer, som virksomhederne står midt i lige nu og udvikler derfra et stærk strategisk fundament og et sæt handlinsorienterede redskaber, der sikrer at virksomheden forbliver relevant, attraktiv og konkurrencedygtig. 

FORMÅL & VÆRDIERDet strategiske fundament

Formål og værdier er jeres identitet og dét strategiske fundament, alle hverdagens aktiviteter hviler på.

Et formål sætter en tydelig retning og minimerer risikoen for at både ledere og medarbejdere bliver hjemmeblinde og sender ’skuden’ på slingrekurs.

Værdierne sætter ord på dén adfærd, der skal til, for at I lykkes med kunderne, OG for at I lykkes sammen, internt i virksomheden.

Tilsammen skaber de et solidt fundament for at omsætte ord til handling. For at være skarpere end nogensinde til rekruttering, fastholdelse og træning af dygtige medarbejdere – og til virksomhedens kommercielle aktiviteter.

Mange ejere og ledere har dog svært ved at identificere formålet og dét værdisæt, der skal give en tydelig pejling på dét, I er, dét, I står for, og måden I gør på.

Vores tilgang til at finde frem til jeres ægte formål og hjælpe jer med at definere de vigtigste kerneværdier og omsætte dem til konkret adfærd i hverdagen er ganske enkel og let tilgængelig,

MEN den er gennemtestet, valideret og baseret på mange års erfaring med både store og mindre danske og internationale virksomheder.

Vi går “dybt” og sørger altid for at sikre en bred involvering og et stort engagement på alle niveauer i jeres virksomhed.

VÆRDISKABELSEFor kunder og medarbejdere

Når fundamentet er på plads, handler det om værdiskabelse. For jeres kunder OG for jeres medarbejdere.

I dag er der kun 5% ud af 2500 medarbejdere, der mener, at deres virksomhed har de kompetencer og dét fokus, der skal til for at levere mest mulig værdi for deres kunder (McKinsey 2023).

Med andre ord, er der altså kæmpe konkurrenceforedele at hente ved faktisk at spørge jeres kunderne, hvad der skaber værdi – og så målrettet opbygge de kompetencer og evner, der skal til.

Vores erfaringer er, at mange virksomheder ganske enkelt er kommet for langt væk fra deres kerneopgaver eller har været uvillige til at løfte snuden fra plovfugen, lære nyt  og løbende forfine kompetencerne.

I de senere år – og særligt efter Covid-tiden – er der sket et skifte i tilgangen til at at gå på arbejde og til hvilken rolle arbejdet skal have i livet.
I dag skal jobbet i høj grad bidrage til vores livskvalitet – og derfor har vi andre forventninger til vores ledere og til vores job generelt.

Når vi som en del af NORD laver undersøgelser af, hvad der er vigtigst for medarbejderne i en virksomhed, er der ofte et “gap” mellem, hvad lederne tror, der er vigtigst – og hvad medarbejder siger, der i virkeligheden er vigtigst.

Det er værdifuld viden og afgørende indsigter, når vi sammen med virksomhederne identificerer, hvordan virksomheden kan skabe værdi og være attraktiv for både nye og eksisterende dygtige medarbejdere – og hvad god ledelse er med afsæt i dét.

LEDELSESPRINCIPPERfra papir til praksis

Strategi er kun noget værd, hvis den omsættes til handling, og tallene taler deres tydelige sprog…det er svært!

En Harvard undersøgelse blandt tusindvis af ledere viser, at 97% mener, det er afgørende for virksomhedens fremtid, at lederne er i stand til at arbejde strategisk – 96% af dem bekender derefter, at dét er de ikke i nærheden af at gøre.

Og en ny McKinsey-undersøgelse viser, at 25% af medarbejderne ikke mener, deres ledere er inspirerende og gode rollemodeller for strategien – mens 33% mener, at lederne generelt er uklare omkring retning, rammer og prioriteter.

Hvordan undgår man de typiske faldgrupper og øger sandsynligheden for at opnå succes med strategien?

Strategien skal prioriteres i hverdagen, og der skal afsættes ressourcer til at sikre implementering på alle niveauer i virksomheden.

Vores erfaring er, at 3-4 ledelsesprincipper er én af nøglerne.

Når vi i NORD-regi arbejder med ledelsesprincipper, gør vi det ud fra “monkey see – monkey do-princippet”.
Det handler om adfærd og kommunikation i den daglige praksis.

Hvordan ser god ledelse ud med afsæt i formål, værdier og værdiskabelse?
Hvilke krav stiller til det lederne som rollemodeller?
Hvordan måler vi på det? (Dét, vi måler på, får vi mere af).
Hvordan taler vi om strategien og oversætter den til de opgaver, vi løser – og måden vi gør det på?

På den måde kobles strategien sammen med hverdagen, så medarbejderne kan se meningen med den. Og så skal de i øvrigt – i vid udstrækning – have mandatet til at træffe beslutninger og handle ud fra strategien i deres kerneopgaver.

En klar rammeSom alle forstår

Tilsammen skaber elementerne i NORD en klar og tydelig ramme, som alle forstår og kan sætte handling på.

En ramme, der omsætter strategi til handling og øger evnen til at skabe værd – for både kunder og medarbejdere – udøve god ledelse, arbejde målrettet med medarbejderudvikling og agere smidigt i en kompleks verden.

NORD skræddersys altid målrettet, så det matcher jeres virksomhed og de udfordringer og muligheder, I står overfor.

Nogle gange arbejder vi med alle de elementerne i NORD – andre gange elementer af det.

Fælles er dog, at strategien ALTID omsættes til handling og lavpraktisk adfærd i hverdagen.