Dét, vi tror på

Verden er kompleks, flertydig og foranderlig – og det er ikke altid lige ud ad landevejen at oversætte fremtiden til et attraktivt og såvel menneskeligt som økonomisk bæredygtigt organisationsliv. Foranderligheden skaber  en masse udfordringer – OG en masse muligheder.

Vi tror på, at det afgørende er, hvordan organisationens ledere og nøglemedarbejdere håndterer disse udfordringer, forandringer og ikke mindst muligheder. Det er essentielt at netop dem, der skal føre organisationen sikkert ind i fremtiden, finder den mest optimale måde at navigere i det hele på. Og her bliver selvledelse helt centralt.

Det handler i høj grad om at kunne forvalte sig selv bedst muligt, og om at kunne agere som en dynamo med et agilt mindset indenfor virksomheden. Det handler om at træne sin tænkning, sin forestillingsevne og sit mod til at se bort fra begrænsninger, overvinde forhindringer og proaktivt skabe den bedst mulige fremtid.

Fremtiden er et peoples game.
Vi tror på, at de ledere og specialister, der er tilpasningsdygtige og i stand til at inspirere og motivere til nytænking – og som samtidig kan skabe ægte, givtige relationer på tværs af generationer – er dem, der kan skabe succesrige fremtidige organisationer, hvor både mennesker og bundlinje trives.

Fremtidens bundlinje

Glodbale megatrends, fremtidsstudier og førende ledelsesforskere understreger, at succesfulde organisationer, som navigerer smidigt i den foranderlige verden, sætter en ny ramme – eller en rettere en ny bundlinje, som udganspunkt for deres kompasnål.
En bundlinje, der står på tre ben:

SOCIAL KAPITAL – kvaliteten af menneskeligt samspil og frisættelsen af potentiale
VÆRDISKABELSE – værdien, der skabes for medarbejdere, kunder og samfund
SUND ØKONOMI – spørgsmålet om omsætning, indtægt, vækst osv.

De tre ben tillægges lige meget fokus, men i prioriteret rækkefølge.

På Navigator Academy er vi særligt optaget af udvikling af mennesker som affyringsrampe for ekstraordinære resultater, en høj grad værdiskabelse og dermed en sund økonomi.

Det er den sociale kapital, der afgør, om potentialet i organisationen mobiliseres. Om mulighederne gribes, om de gode ideer opstår, om modet til at eksperimentere  og træde nye stier er til stede.

Ja, teknologi er uden tvivl en drivkraft for udvikling, men mennesker – menneskers fortællinger, relationer, samspil og drive efter resultater – definerer mere end nogensinde, hvad en organisation kan opnå. People first.

UN Global Goal No. 8
UN Global Goal no. 8

Vi arbejder for at støtte FN´s verdensmål for bæredygtig organisatorisk udvikling;
Global Goal no. 8
”Decent work & Economic Growth”

Fremtiden ledere og specialister

Vi arbejder målrettet med at udvikle fremtidsrelevante kompetencer, tilgange og egenskaber hos fremtidens ledere og specialister.

WHY WE EXIST

Purpose

Vi inspirerer mennesker og organisationer til at lykkes ved at have en positiv påvirkning på mennesker og på planeten.

Vision

Vi går efter at accelerere bæredygtig forretning ved at være en førende pioner inden for people og performance.

Mission

Vi vil leve vores formål og opnå vores vision ved at udvikle mennesker, udfordre status quo og insistere på handling.

Vores kerneværdier

Vi er meget passionerede omkring vores purpose – og vores værdier er hjørnesten, når vi brænder igennem med Shining Eyes.

Kvalitet

Vi sætter overlæggeren højt og vil levere kvalitet i alt, vi er en del af - lige fra det faglige indhold til de materialer, vi udleverer, og de omgivelser, vi arbejder i.
Vi er drevet af at skabe værdi for vores kunder og samarbejdspartnere, for dét er kvalitet. Kvalitet er en signatur for os, og vi er professionelle i alt, hvad vi beskæftiger os med.

Autenticitet

What you see is what you get. Det lyder som en kliche, men vi står på mål for det.
Vi gør en dyd ud af at tage vores egen 'medicin'; gøre os vores egne erfaringer og bringe os selv i spil som de mennesker, vi er – i virkeligheden. Og vi elsker at arbejde sammen med mennesker, der også er autentiske.

Åbenhed

Vi siger ikke det, du vil høre, vi siger dét, der er behov for - på en ordentlig måde og med fokus på det fælles mål. Åbenhed er med til at sikre kvalitetsdialoger, hvor vi udforsker forskellige perspektiver for at spille hinanden endnu bedre.
Vi går op i, at der er transparens i det, vi gør - og vi deler meget gerne ud af vores koncepter, ideer og materialer.

Glæde

Vi lever efter den devise, at man ikke skal tage sig selv alt for alvorligt, og der går heller ikke en dag, hvor vi ikke har et godt grin sammen. Glæden ved at skabe glæde hos andre er afgørende for os, og vi har meget fokus på, at netop glæde og begejstring smitter - og sætter os i stand til at skabe endnu bedre resultater.