Dét, vi tror på

Verden er kompleks, flertydig og foranderlig – og det er ikke altid lige ud ad landevejen at oversætte fremtiden til et attraktivt og såvel menneskeligt som økonomisk bæredygtigt organisationsliv. Foranderligheden skaber  en masse udfordringer – OG en masse muligheder.

Vi tror på, at det afgørende er, hvordan talentet i organisationen (og selvfølgelig ledelsen af de talenter) håndterer disse udfordringer, forandringer og ikke mindst muligheder. Det er essentielt at netop dem, der er ’next in line’ og som skal føre organisationen sikkert ind i fremtiden, finder den mest optimale måde at navigere i det hele på. Og her bliver selvledelse helt centralt.

Det handler i høj grad om at kunne forvalte sig selv bedst muligt, og om at kunne agere som entreprenør med et agilt mindset indenfor virksomheden. Det handler om at træne sin tænkning, sin forestillingsevne og sit mod til at se bort fra begrænsninger, overvinde forhindringer og proaktivt skabe den bedst mulige fremtid.

Fremtiden er et peoples game.
Vi tror på, at de ‘next in line’ kapaciteter, der er tilpasningsdygtige og i stand til at inspirere og motivere til nytænking – og som samtidig kan skabe ægte, givtige relationer på tværs af generationer – er dem, der kan skabe succesrige fremtidige organisationer, hvor både mennesker og bundlinje trives.

Fremtidens bundlinje

Glodbale megatrends, fremtidsstudier og førende ledelsesforskere understreger, at succesfulde organisationer, som navigerer smidigt i den foranderlige verden, sætter en ny ramme – eller en rettere en ny bundlinje, som udganspunkt for deres kompasnål.
En bundlinje, der står på tre ben:

SOCIAL KAPITAL – kvaliteten af menneskeligt samspil og frisættelsen af potentiale
VÆRDISKABELSE – værdien, der skabes for medarbejdere, kunder og samfund
SUND ØKONOMI – spørgsmålet om omsætning, indtægt, vækst osv.

De tre ben tillægges lige meget fokus, men i prioriteret rækkefølge.

På Shining Navigator Academy er vi særligt optaget af udvikling af social kapital som affyringsrampe for ekstraordinære resultater, en høj grad værdiskabelse og dermed en sund økonomi.

Det er den sociale kapital, der afgør, om potentialet i organisationen mobiliseres. Om mulighederne gribes, om de gode ideer opstår, om modet til at eksperimentere  og træde nye stier er til stede.

Ja, teknologi er uden tvivl en drivkraft for udvikling, men mennesker – menneskers fortællinger, relationer, samspil og drive efter resultater – definerer mere end nogensinde, hvad en organisation kan opnå. People first.

UN Global Goal No. 8
UN Global Goal no. 8

Vi arbejder for at støtte FN´s verdensmål for bæredygtig organisatorisk udvikling;
Global Goal no. 8
”Decent work & Economic Growth”

Next In Line

Vi arbejder målrettet med at udvikle de værdifulde medarbejdere, der rummer potentiale til at være organisationsens spydspidser ind i fremtiden.

Vores Værdier

Passion

Passion er dét, der driver værket. Vi er dybt passionerede i dét, vi laver, og vi ønsker at brænde igennem med Shining Eyes. Vores passion smitter af på de mennesker og organisationer, vi er i berøring med – og vi elsker at arbejde sammen med mennesker, der også er drevet af passion.

Kvalitet

Vi sætter overlæggeren højt og vil levere kvalitet i alt, vi er en del af. Kvalitet er noget af dét, der giver os Shining Eyes. Kvalitet er en signatur for os, og vi er professionelle i alt, hvad vi beskæftiger os med.

Åbenhed

Vi er åbne og ærlige i vores tilgang til både hinanden og vores øvrige relationer – vi går til tingene med ’open heart’. Åbenhed er med til at sikre en god og konstruktiv dialog og bidrager til et miljø, hvor vi udforsker forskellige perspektiver, og med tillid og ordentlighed spiller hinanden gode.

Glæde

Glæde er livets krydderi. I vores hverdag bringer glæde gejst og humør med sig - og forbinder mennesker på bedste vis. Vi er meget beviste om, at det, vi er en del af, også skal bringe glæde med sig. Et bærende element i at frembringe stærke Trusting Teams er en oplevelse af glæde og samhørighed.