Fremtidens lederskab handler først og fremmest om mindset!

Det er nemt at fare vild i labyrinten af hurtigskiftende trends, digitale transformationer og krav om agilitet. Ikke mindst når man samtidig slæber rundt på et anker, der hænger stædigt fast i ’plejer’ og traditionelle ledelsesformer.

De kender vi nok allesammen til – i større eller mindre grad. De fleste af os erkender også, at der er behov for at sige farvel til den gammeldags hierarkiske kommandør og goddag til et engagerende og potentialefrisættende lederskab i øjenhøjde. Og på verdensplan bruges der da også i omegnen af 356 billarder dollars på at træne ledere i diverse nye teknikker og faglige kundskaber. Problemet er bare, at 75% af lederudviklingsprogrammerne ikke er effektive*. Hvorfor? Fordi en stor del af dem iflg. analyseinstituttet Brandon Hall Group overser et væsentligt element i fremtidens ledelse – MINDSET.

Dit mindset er afgørende for, hvordan du tænker og begår dig i hverdagen. Kort sagt, er dit mindset din mentale linse, der bestemmer, hvad du gør, og hvorfor du gør det.

Mindset kan forklare, hvorfor to forskellige ledere, der møder samme udfordring, reagerer vidt forskelligt på den. Én ser måske situationen som en trussel mod sin position, mens en anden ser samme situation som en mulighed for at lære og udvikle sig yderligere. Hvordan ser du på de udfordringer, du møder?

På tværs af den nyeste hjerneforskning og socialpsykologisk videnskab har vi identificeret 3 mindsets – 3 ’linser’ – der har signifikant indflydelse på din evne til at engagere andre, navigere i forandring og præstere på et højt niveau.

Fixed eller growth mindset.

I et fixed mindset ser du evner og talent som en fastlåst størrelse, der ikke kan ændres. Enten har man evnerne til noget, eller også har man ikke. I et fixed mindset kan du fx høre dig selv sige noget i retningen af; ”Jeg har bare ikke flair for tal”, ”Hun har ikke talent for at tale med kunder”, eller ”Han er den fødte sælger”.

Hvis du har et growth mindset, har du troen på, at ALT kan trænes – og at det, man træner på, bliver man god til. Det gælder både personlige og faglige kompetencer.
De seneste årtiers intensive forskning i mindset har vist, at de ledere, der har et growth mindset er bedre mentalt udstyret til at tackle nye udfordringer til lære af fejl og udvikle deres egne og andres færdigheder – og til være vedholdende og engagerende trods bump på vejen.

Væk-fra eller hen-imod.

Søger du i din hverdag at undgå negative konsekvenser eller kritik? Eller har du fokus på noget, du vil elske at opnå eller noget nyt, du gerne vil mestre?
Iflg. hjerneforskning er ledere med et hen-imod mindset mere villige til at gå nye veje, eksperimentere og tænke innovativt – og til at involvere andre på ’rejsen’. De er også primet til positiv tænkning, til at yde en større indsats og til at udholde eventuelt ubehag for at opnå belønningen, når målet et nået.

Reaktiv eller proaktiv.

Stephen Covey skriver i sin klassiker ”7 gode vaner”, at forskellen på at være proaktiv og reaktiv er mere end 5000% i effektivitet. Hvis det er sandt, så prøv lige at forhold dig til, hvordan dit liv ser ud, hvis dine arbejdsresultater, din gode ledelse, din livsglæde, dit energiniveau, dit familieliv og dit parforhold bliver løftet 5000%.

Hvis ikke det er helt sandt, men bare næsten, så er der ret meget at hente i at tage sig friheden til at tage initiativ, få ting til at ske og være bevidst medskaber af fremtiden – i stedet for at læne sig tilbage og vente på, det bliver nødvendigt at reagere.

Vi er faktisk født til at være proaktive. Men bare rolig – hvis din proaktive muskel er blevet lidt slap, så kan den sagtens genoptrænes. Det kræver blot, at du skifter linse.

Vil du vide mere, så kontakt os her i dag.

*Jf. Brandon Hall Goup